Spring naar hoofd-inhoud

infobrief ouders coronabesmettingen school 16 november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

U krijgt deze brief omdat op de school van uw kind twee groepen, groep 5 en groep 6, in quarantaine zijn geplaatst wegens corona besmettingen. We begrijpen dat dit vragen kan oproepen over het risico op besmetting voor uw kind.

Als u geen bericht met advies heeft ontvangen vanuit de school of de GGD, dan heeft uw kind geen contact gehad met een persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op besmetting door deze persoon.

Gezondheidsklachten

Krijgt uw kind toch klachten die passen bij corona zoals:

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid of kortademigheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Doe dat ook als uw kind eerder negatief getest is of opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Als u vragen heeft over corona op de school van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio.

Kijk voor specifieke informatie over corona op scholen en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl

U kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351.