Spring naar hoofd-inhoud

vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de vrijwillige bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen of kunnen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de vrijwillige ouderbijdrage. De school zal haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op een bedrag van € 17,50.  Voor de schoolreis wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van ongeveer € 35,00 Dit is voor de leerlingen in de groepen 3 t/m 7 . De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolkamp bedraagt dit schooljaar ongeveer € 40,00. Onze school hanteert een regeling waarin de vrijwillige ouderbijdrage in termijnen kan worden betaald