Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen. Er zijn nauwe contacten met de MR, het team en de directie. De hoofdtaak van de ouderraad is het opzetten van en het verlenen van medewerking aan een groot scala van activiteiten die de school een bruisend en soms ook feestelijk karakter geven. Deze, vaak feestelijke activiteiten kosten veel geld. Daarom vraagt de ouderraad aan het begin van het schooljaar een bijdrage van €17.50 per kind. Voor de schoolreis (groepen 3 t/m 7) vraagt de ouderraad een aparte bijdrage. Het bedrag van de schoolreis is afhankelijk van de toegangsprijs van het pretpark en van de vervoerskosten. Het bedrag zal rond 30 euro liggen. Volgens de wetgeving moeten ouders op de hoogte zijn van het feit, dat het een vrijwillige bijdrage (van €17.50) betreft (dit geldt niet voor de schoolreis). Uw bijdrage is niet alleen een blijk van waardering voor het werk van de ouderraad en de diverse werkgroepen van de school, maar zonder financiële middelen kunnen we eenvoudigweg weinig extra feestelijks organiseren.
Onder supervisie* van de ouderraad zijn de volgende werkgroepen actief:
- sport- en speldagen
- feesten en vieringen
- groot onderhoud  
- begeleiding bij excursies en schoolreisjes
- koffie zetten bij div. bijeenkomsten
- luizencontrole,
* bij alle activiteiten blijven de leerkrachten eindverantwoordelijk
Het opgavenformulier  vrijwilligers gevraagd  vindt u hier ter download op onze site.

Samenstelling en taakverdeling oudercomité:
Voorzitter: Mw. M. van Delft
Penningmeester:  Mw. E. Vink
Secretaris: Mw. A. van Hove


Leden:  Dhr. S. de Putter, mevr. L.Buijsse, mevr. N Boënne, mevr. M. Eckhardt, mevr.P.Sol. 

Team afgevaardigde: Mw. I. Burm, Directeur

Tijdens de jaarvergadering in september/oktober vindt de officiële benoeming plaats van eventuele nieuwe leden.