Spring naar hoofd-inhoud

Wij hanteren een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag over op school. Hieraan zijn voor de ouders geen kosten verbonden. 

 

De Tussenschoolse Opvang op De Schakel wordt georganiseerd in samenwerking met Kinderopvang Pinkeltje.